• Det DUR
  • 18. juli 1989 (tirsdag)
  •  
  • Vært
  • Delgado
  •  
  • Gæst
  • Bageren
  •  
Særplay
  • Bagerens Ibiza rapport
Underlæg
Underlæg
  • Bageren fortæller om sin netop overståede tur til Ibiza. Og om øens betydning for DJ- og klubkultur.
The Cure
Lullaby