Afsnit 3

Dansk Ungdomsradio

Som tingene udvikler sig bliver Bageren og hans Soul Ekspressen segment en mere og mere integreret del af 7’eren. I hele december 1988 er 7’erens normale struktur sat på standby og i stedet køres et nedskaleret december- og juleformat. Her bruger redaktionen kræfter på at planlægge, hvordan de skal tage sig ud i 1989. Her træder nogle omstrutureringer i kraft, så 7'eren udvides til et maraton-slot på 5 timer pr. aften 4 aftener om ugen. Derfor beslutter man at give det struktur, ved at inddele 7'eren i en række segmenter.

Man beslutter at oprette et segment, der skal omhandle de helt unge ned til de sene skoleklasser. Herunder de problemer og tanker som den gruppe mennesker tumler med. Samt at berette om deres interesser og hobbyer, hvilke film de ser, hvilken musik de hører, hvordan de tilbringer deres sommerferie mv. Det bliver Hans Sydow, der skal stå for dette segment. Og redaktionen finder frem til, at han skal lave det sammen med Kenneth Bager. Bageren kalder sin klubmusik for "ungdommens musik" eller "dansemusik til den danske ungdom". Og Sydow, som ellers har en mere klassisk musikalsk baggrund, finder denne nye dansemusik ret interessant. Så de finder sammen i et fint makkerskab om det program, som de døber "Dansk Ungdomsradio". Med tilnavnet "Det DUR" efter forbogstaverne i Dansk Ungdoms Radio. Bageren er heller ikke sen til at finde et nyt navn til sin makker. Når nu han er Bageren, må Sydow jo være Smeden.

I nogen tilfælde bringer 7'eren indslag udenfor Det DUR-segmentet med relation til den musik eller de emner som Det DUR beskæftiger sig med. I de tilfælde bliver der refereret til dette i Det DUR med en råd om at blive hængende, da man kan høre mere senere på aftenen.

Segmentet Det DUR debuterer d. 2. januar 1989 og varer 55 minutter (udsendelse). Det sender herefter hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Debutudsendelsen åbner med nummeret Celebration af Kool & The Gang. Drengene er i hopla og glade for deres nye program. Og det er da bestemt værd at fejre.

Smeden